blog

domů / Archive by category "blog"
Šťastné Česko 2021

Šťastné Česko 2021

Minulý pátek jsme měli zvláštní pocit. Příspěvek Jak naučit děti žít v nejistotě pro prezentaci v senátu na semináři pořádaném nadačním fondem Šťastné Česko jsme připravovali minulý týden. Ale to jsme nevěděli, že bude páteční ráno zahaleno takovým neštěstím, které na jižní Moravu zaválo tornádo. Členka našeho expertního týmu, Mgr. Anna Kubíčková, která vystoupila na semináři v senátu za ČOSIV, se v rámci svého příspěvku opírala také o to, že změny a neštěstí přicházejí a bohužel přicházet budou, ale to nejlepší, co můžeme dětem dopřát je láska, pocit bezpečí, porozumění a podpora. Bohužel právě děti, které často nemají dostatek bezpečí a podpory v rodině, dostávají o to méně porozumění a lásky ve školách. Přitom s tak dlouhodobými a intenzivními vztahy škola takřka konkuruje rodině ve svém vlivu na zdravý vývoj dítěte.  Anna Kubíčková vzkazuje učitelům a všem dospělým: „Přinášejme dětem pocity štěstí“.

Na semináři v Senátu moderovaném dokumentaristou a režisérem Petrem Horkým vystoupili také ekonom a filosof Tomáš Sedláček, pedagožka Anna Kubíčková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), které se snaží o systémové uchopení wellbeingu ve vzdělávání, filosofka Anna Hogenová, skautská dobrovolnice u orlickoústeckých sanitářů Lucie Froggy Rybková nebo ředitel centra Elpida pro aktivní seniory Jiří Hrabě.

Záznam ze semináře si můžete poslechnout zde.

Jak poznat dítě v nouzi při online výuce

Jak poznat dítě v nouzi při online výuce

České děti byly doma nejdéle z celé Evropy. Školy byly pro některé z nic uzavřeny již téměř rok a tisíce dětí se nacházely v omezeném kontaktu se školou nebo ze vzdělávání vypadly zcela. České řízení pandemie dopadá nejpřísněji právě na ně. Děti se tak dlouhodobě nacházejí v situaci, kterou nemohou nijak ovlivnit a jež je svými častými změnami a proměnlivými omezeními pro ně velmi nepřehledná. Přičemž, podobně jako vnímání možnosti situaci ovlivnit, hraje (ne)předvídatelnost prostředí a událostí velkou roli v subjektivním pocitu (ne)bezpečí.

Celý text Anny Kubíčkové si můžete přečíst v periodiku Třídní učitel a vedení třídy (II. čtvrtletí 2021).

Rising Tide 2021: mezinárodní konference o podpoře dětí, které prošly traumatickými zkušenostmi

Rising Tide 2021: mezinárodní konference o podpoře dětí, které prošly traumatickými zkušenostmi

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) je jednou z partnerských organizací mezinárodní konference Rising Tide 2021. Konference se věnuje tématu podpory dětí a dospělých, kteří prošli traumatickými zkušenostmi. Jde o jednu z nejvýznamnějších odborných událostí v této oblasti a vystoupí na ní řada předních odborníků, kteří se podpoře zotavení z traumatu věnují ve své praxi i na akademické úrovni. Využijte toho, že konference se vzhledem k současné pandemické situaci uskuteční v hybridní podobě a může se jí tak účastnit kdokoliv z vás, kdo se o toto téma podrobněji zajímáte, nebo se dotýká vaší praxe, studia nebo výzkumu.

Účast na konferenci může být přínosná pro psychology, psychiatry, speciální pedagogy, učitele, sociální pracovníky, pečující, pracovníky neziskových i odborných organizací či studenty – pro všechny, kteří se ve své praxi věnují práci s ohroženými dětmi nebo dospělými s traumatem. Těm všem může přinést seznámení s nejnovějšími přístupy v podpoře tzv. trauma recovery neboli zotavení z traumatu a zkušenostmi mezinárodně uznávaných odborníků v této oblasti. Příkladem takového přístupu je neurosekvenční model terapie, jehož autorem je Bruce D. Perry MD, PhD. Efekt tohoto přístupu máme možnost sledovat v naší spolupracující organizaci – dětském psychiatrickém centru Østbytunet v norském Oslu. Díky jeho uplatňování zde děti téměř nemedikují, přestože se jedná o děti s mimořádně závažnými problémy spojenými s tzv. vývojovým traumatem.

Konference Rising tide 2021 se bude konat ve dnech 16.-18. června 2021.

Podrobné informace o konferenci, jejím programu i všech vystupujících najdete na webové stránce risingtideconference.com (při uvedených termínech přednášek počítejte s časovým posunem severoamerického časového pásma).

Nebo si můžete pustit tento krátký spot o konferenci: https://www.youtube.com/watch?v=YTvExlp6ars

Na této stránce si také můžete zakoupit virtuální vstupenky pro přístup ke sledování konference v ceně 169 USD. Součástí placeného přístupu je i možnost pustit si zpětně všechny prezentace řečníků později ze záznamu.

Hlavními řečníky konference jsou:

  • Bruce D. Perry MD, PhD.
  • Bryan Samuels, MSW
  • Gina Miranda Samuels, MSW, PhD.
  • J. Stuart Ablon, PhD.
  • Thomas G. Stemberg Endowed

Podrobné medailony všech řečníků si můžete přečíst zde.

Napsali jsme článek pro Učitelský měsíčník: Sledujme, zda děti při distančním vzdělávání nestrádají

Napsali jsme článek pro Učitelský měsíčník: Sledujme, zda děti při distančním vzdělávání nestrádají

Buďme pozorní k signálům ohrožení – ač se nám již online vzdělávání (snad) krátí. V ČOSIV si uvědomujeme náročnost současné situace na psychiku žáků, rodičů a učitelů. Proto zpřístupňujeme článek, který Vám pomůže odhalit, proč se někteří žáci nyní chovají nevhodně nebo ztrácejí motivaci a usnadní nabídnutí pomoci. Když si budeme všímat náročných situací a aktivně se pokusíme o jejich řešení, pomůžeme nejen dítěti a rodině, ale také své výuce a vztahu s dětmi ve třídě. Když jsou děti v psychické nepohodě nebo je něco trápí, tak se mnohem hůře učí novým věcem, špatně se soustředí a mohou na sebe strhávat pozornost svým chováním. Je to ale volání o pomoc a když jej vyslyšíme co nejdříve, ušetříme si mnoho sil s pozdějším obnovením vztahu a boji o moc.

Představte si sebe sama, jak se vyrovnáváte s tak velkými změnami a zátěží – máte motivaci k práci? Chodíte rádi na online cally? Cítíte se stejně dobře jako před pandemií? A když si uvědomíme, jak málo zkušeností děti mají s řešením a vyrovnáváním se s náročnými situacemi; jak dlouho pocitově trvá pár měsíců dětem oproti dospělým; a jakou mají děti možnost nastavit si vlastní pravidla – pak je nám jasné, že pandemie bude mít právě na ně obrovský dopad, i když to možná zatím není u každého znát“ k tématu dodává naše předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Eduzín: Okřikováním žáků učitel jen ztrácí čas. Stále více škol volí pozitivní přístup a jasná pravidla

Eduzín: Okřikováním žáků učitel jen ztrácí čas. Stále více škol volí pozitivní přístup a jasná pravidla

Přečtěte si článek Lucie Kocurové, ve kterém se mimo jiné dozvíte zkušenost ředitelky základní školy v Mostě Moniky Kynclové se zaváděním systému podpory chování PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports).

Mostecká škola je jedna ze tří škol zapojená do  pilotního projektu zaměřeného na podporu pozitivního chování žáků.  Systém PBIS napomáhá škole stát se bezpečným a předvídatelným prostředím. Primárním postupem přístupu je učení a fixace celoškolně jednotných, pozitivně formulovaných norem chování.

Důležité je, že projekt pokrývá jak „velké vize”, za nimiž stojí celá škola, tak i jednotlivosti v chování každého žáka. Učitelé si nejdřív vydefinují základní koncepty, které jsou pro jejich školu důležité – například respekt, bezpečí, zodpovědnost. A k nim potom stanovují pravidla pro jednotlivá místa ve škole, třeba pro jídelnu, chodbu, třídu. Cílem je, aby se normy správného chování ve škole zautomatizovaly, aby je každý znal a dodržoval. Učitelům se tím uvolní ruce pro výuku a žákům to přinese pocit bezpečí a předvídatelnější prostředí,“ vysvětluje Anna Kubíčková (ČOSIV), která projekt v ČR koordinuje.

Celý článek je dostupný zde.

Děkujeme za podporu partnerům  

Active Citizens Fund ČR, Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Skautský institut.