video

domů / Archive by category "video"
Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách pomůže rozvoji dětí a ulehčí práci pedagogům

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách pomůže rozvoji dětí a ulehčí práci pedagogům

https://youtu.be/btv1GoPuICYJe možné za stávajících podmínek v českých školách vytvořit prostředí pro děti tak, aby chodily do školy rády? Můžeme pomoct dětem v obtížných situacích a zároveň podporovat děti při běžné výuce? A lze vytvořit příjemnější pracovní prostředí pro jejich vyučující? Zkušenosti se systémem PBIS z řady zemí ukazují, že to možné je. Právě na tento přístup se zaměřil odborný seminář „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“, který připravila Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou Katedry speciální pedagogiky.

Prezentace ze semináře v PDF:

Videozáznam semináře naleznete níže pod fotogalerií.

S blížícím se začátkem školního roku a nárůstem počtu nově příchozích dětí, které kvůli válečnému konfliktu zasednou v září do lavic českých základních a středních škol, se toto téma stává mimořádně aktuálním.

„Na samotném začátku zavádění systému pozitivní podpory chování PBIS je důležité rozhodnutí sboru, že chtějí sjednotit přístupy a očekávání vůči žákům a dojít k přesvědčení, že větší předvídatelnost a jednotnost v důsledku pomůže všem – žákům i učitelům. Z naší strany je následně třeba dobře zmapovat potřeby žáků a učitelů, porozumět podmínkám školy a společně se sborem naplánovat konkrétní kroky zavádění opatření, která PBIS zahrnuje“ vysvětlila předsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.

Systém PBIS (Positive Behavior Interventions & Supports framework) pomáhá předcházet projevům nevhodného chování žáků a přináší praktické nástroje pro zvládání opakujících se obtíží v chování. Tato praxe se osvědčila v průběhu uplynulých dvaceti let v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku nebo na Taiwanu, ale i v Evropě, např. ve Velké Británii, Nizozemí, Německu nebo v Norsku.

Právě proto se ČOSIV snaží o zavedení tohoto výzkumem i praxí ověřeného přístupu i v českých podmínkách. Na semináři vystoupili přední odborníci z USA Heather Peshak George a Steve Goodman, ale i odborníci z českého školského prostředí.

„Základní ideou PBIS je, že je potřeba proaktivně pracovat se všemi žáky, nejen s těmi, kteří mají výraznější problémy.  A samozřejmě i s učiteli. Pouze tak lze ve škole vytvořit prostředí, kde se všichni cítí bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně a s respektem,” uvedla na semináři Heather Peshak George.

O praktické zkušenosti se zaváděním PBIS ve škole se pak podělily i zástupkyně ZŠ Velké Hamry Kateřina Mannová a metodička prevence Tereza Dobiášová. Právě na této severočeské škole už systém BPIS přinesl výrazně pozitivní výsledky.

„Snažíme se měnit přemýšlení učitelů ve prospěch učení žáků. Podmínkou ale samozřejmě je, že je této myšlence nakloněno nejen vedení školy, ale i další kolegové. Daří se nám je přesvědčit, že se jedná o investici, která se zcela určitě vrátí,” popsala Kateřina Mannová.

Ověřené zkušenosti chce ČOSIV nabídnout všem školám, které o ně projeví zájem. Podle projektové manažerky Anny Kubíčkové roste význam zavádění PBIS také v návaznosti na uplynulé školní roky, kdy výuka probíhala řadu měsíců online, tedy bez osobního kontaktu mezi pedagogy a žáky.

„Nejde jen o COVID. Následující školní rok bude specifický i tím, že do českých škol nastoupí děti, které musely kvůli válečnému konfliktu opustit Ukrajinu, většinou bez znalosti češtiny a zejména zdejšího prostředí, včetně toho školního. Právě pomoc těmto dětem, jejich rodičům a českým školám se daří díky zavádění principů PBIS. Jsme tu i pro ně,“ doplnila Anna Kubíčková.“

Další informace o Systému pozitivní podpory chování, známý ve světě pod zkratkou PBIS najdete na tomto odkazu.

Záznam z první české konference Pozitivní podpory chování PBIS

Záznam z první české konference Pozitivní podpory chování PBIS

 

 

Záznam z první české konference Pozitivní podpory chování PBIS

 

26. května 2022 proběhla konference věnovaná implementaci Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports) na českých školách. 

Odborná vzdělávací akce představila ředitelům v českém prostředí nový pohled na zvládání náročného chování žáků.

Konference měla velký úspěch. Bylo to znát již v jejím průběhu a dokládá to zpětná vazba, kterou máme díky 75 vyplněným dotazníkům od účastníků.

Ke čtyřem základním školám, na kterých již rámec PBIS pilotujeme, brzy přibudou další. Zájem mají školy po celém Česku a nejen ty z vyloučených lokalit. 

Jedna z účastnic, která učí na ZŠ, by rámec Pozitivní podpory chování PBIS ráda zavedla ve své škole. Napsala nám: “Některé věci už děláme. Konference mě postrčila v tom, posunout tuto myšlenku směrem k vedení školy a dalším možným zájemcům ve škole. Budeme o tom diskutovat.”

Pedagog Daniel Pražák o konferenci PBIS  řekl, že na ní byl rád, potkal tu lidi, se kterými by rád spolupracoval a poznal metodu, kterou stojí za to prozkoumat. Během závěrečné diskuze se zajímal o „porodní bolesti„, které jsou běžné při zavádění PBIS na škole.

Zahájení konference

Konferenci zahájila Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, zakladatelka pořádající České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která nyní působí na postu vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Přednášky expertek a akreditovaných kouček PBIS

Po Kláře Šimáčkové Laurenčíkové převzaly slovo speciální pedagožky a expertky, které se dlouhodobě věnují pomoci ohroženým dětem:

 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., spoluzakladatelka ČOSIV
 • Mgr. Anna Kubíčková, koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem a pilotního zavádění PBIS na českých školách

Obě se intenzivně věnují vzdělávání dětí se speciálními  potřebami a náročným chováním. Obě také lektorují wellbeing žáků i učitelů a jsou akreditovanými koučkami PBIS.

Účastníkům představily základní principy fungování rámce Pozitivní podpory chování PBIS a ujistily je, že jde o moderní přístup postavený na datech, který je prověřený mnoha lety praxe po celém světě a má prokazatelné výsledky.

Přednášky zahraničních expertů

Následovala přednáška zahraničního experta Dr. Michaela Paala z univerzity v Oldenburgu v Německu, kde se specializuje na speciální pedagogiku a poruchy učení se zvláštním zřetelem na inkluzivní vzdělávání. Na konferenci představil kulturní adaptaci PBIS v evropském kontextu.

Druhým zahraničním expertem, který na konferenci promluvil, byl Dr. Steve Goodman, Ph.D. z USA, který je ředitelem Michigan’s Integrated Behaviour and Learning Support Initiative a v Praze přednášel o PBIS jako východisku v reakci na krizové období.

Účastníci pohled zahraničních expertů ocenili, byli rádi, že se s nimi podělili o své zkušenosti se zaváděním rámce PBIS na školách v Evropě a USA. Zahraniční zkušenosti s přístupem ke zvládání náročného chování žáků, který je v českém prostředí zatím nový, pro ně byly inspirující a motivující.

Zkušenosti z pilotní implementace PBIS v Česku

Poslední přednáška účastníky konference seznámila se zkušenostmi z pilotní implementace PBIS v Česku.

O zavádění rámce pozitivní podpory chování na několika zákládních školách mluvila Mgr. Anna Kubíčková společně s Ing. Annou Preclíkovou ze ZŠ Zeleneč.

Následovala otevřená diskuze. Účastníci se zajímali především o konkrétní nástroje, praktické tipy a příklady dobré praxe.

V dotazníku ke konferenci účastníci také uvedli

 • Je dobré vědět, jaký vliv má klima školy na úroveň vzdělávání.
 • Uvědomila jsem si, že žáci jsou ve škole skutečně z hlediska chování upozorňováni na to, co se jim v této oblasti nedaří.
 • Jde o malé kroky s velkým dopadem.
 • Nejlepší je, jak je to jednoduché a úžasné zároveň.
 • Nejvíce mě zaujalo, že se s chováním žáků DÁ NĚCO DĚLAT. 
 • Nejvíce mě zaujaly příklady konkrétních postupů. Přínos vidím v šíření povědomí o PBIS. 
 • Líbí se mi ucelenost a srozumitelnost systému PBIS.
 • Velmi oceňuji pohledy zahraničních expertů – jejich zkušenosti a strasti, v kontextu se snahami v českém prostředí.

Další odborné vzdělávací akce o Pozitivní podpoře chování na školách PBIS

 • Úterý 23. srpna 2022: Konference na téma Podpora vhodného chování PBIS na celé škole
 • Listopad 2022: Podpora ohrožených dětí specifickými intervencemi v konceptu PBIS
 • Prosinec 2022: Praktická implementace PBIS na základních školách

Napsali o PBIS

Lidovky.cz – 9.6. – Rozhovor s profesorkou Heather George: Pozitivní podpora chování? Integrovali jsme tak syrské uprchlíky v Turecku

31.5.2022, iDnes – Rozhovor se Stevem Goodmanem: Zlobivé děti potřebují zažít úspěch. Za své chování nemohou, říká Goodmanamerický expert na PBIS

Profesní život zasvětil vzdělávání. Zabývá se prací s dětmi, hlavně zlobivými. Vysvětluje, že jejich chování často pramení z frustrace. Americký expert Steve Goodman zavítal do Prahy přednášet pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Mluvil o své práci s metodou PBIS, s níž se snaží pomáhat kolektivům žáků a dělat školu přívětivější.

Steva Goodmana a Heather George můžete potkat 23.8. 2022 v Praze na odborném semináři, kde budou sdílet své zkušenosti s fungováním PBIS na školách v USA.

Během podzimu 2022 proškolíme nové kouče PBIS

Ve druhé polovině roku 2022 se rozrostou také řady akreditovaných koučů PBIS. Výběrové řízení proběhne 22. a 23. června 2022. Zatím jsou základním školám k dispozici tři akreditované koučky:

 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 • Mgr. Anna Kubíčková
 • Mgr. Julie Janečková

Staňte se certifikovaným lektorem PBIS a  žádaným odborníkem a oporou pedagogických sborů pod kontinuálním odborným vedením expertů na PBIS.

První česká konference pozitivní podpory chování na školách PBIS

První česká konference pozitivní podpory chování na školách PBIS

První česká konference pozitivní podpory chování na školách PBIS

PBIS spadá pod projekt „Škola pomáhá ohroženým dětem“, který podporuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund ČR. Cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondy EHP a Norska.

Je nám ctí, že nad První českou konferencí pozitivní podpory chování PBIS, která proběhla v rámci projektu „Škola pomáhá ohroženým dětem“ byla udělena záštita Hlavního města prahy předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, Ing. Marianou Čapkovou. Děkujeme za podporu!

 

Další tematicky navazující odborné vzdělávací akce následují
 • 23. srpna 2022: Podpora vhodného chování PBIS na celé škole
 • Listopad 2022: Podpora ohrožených dětí specifickými intervencemi v konceptu PBIS
 • Prosinec 2022: Praktická implementace PBIS na základních školách

Komu byla konference určena

První česká konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Výchovná poradkyně Anna Preclíková o zavádění rámce Podpory pozitivního chování žáků na své škole řekla: “Každý žák předem přesně ví, jak se mají učitelé i spolužáci chovat k němu a on k nim. … Všem dětem říkáme, co po nich chceme. Přijatá jednotná pravidla se vztahují k bezpečí, odpovědnosti a vzájemné úctě, a to ve všech prostorách školy.

O systému PBIS se můžete více dozvědět ve videu hlavního řečníka:

Video se základním představením konceptu PBIS  od Steva Goodmana.

Pozvánka na konferenci ke stažení v PDF

Děkujeme za podporu

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

„Je nám ctí, že byla prostřednictvím předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, Ing. Mariany Čapkové, udělena záštita Hlavního města prahy nad První českou konferencí Pozitivní podpory chování PBIS, která proběhne v rámci projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Děkujeme za podporu!“

Konference pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2021:

Konference pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2021:

V roce 2021 jsme vystoupili na 8 regionálních online konferencích pro Agenturu pro sociální začleňování.

Téma Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí zahrnuje dopady negativních zkušeností v dětství a vývojového traumatu, ale také možnosti, jak podporovat resilienci i zmírňovat negativní dopady i díky nespecifické prevenci založené na jednoduchých principech.

Záznamy z konferencí si můžete přehrát přes link níže:

 

START ZE ZADNÍ ŘADY

Online regionální konference pro Jihočeský kraj, 14.4.2021

10:30 – 11:20 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, ČOSIV

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-jihocesky-kraj/

 

VÍM, KAM JÍT. NA CESTĚ K ROVNÉMU PŘÍSTUPU VE VZDĚLÁVÁNÍ

Online regionální konference pro Moravskoslezský kraj, 28.4.2021

10:30 – 11:10 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-msk/

 

ROVNÉ PODMÍNKY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Regionální online konference pro Karlovarský kraj, 19.5.2021

13:00 – 13:50 Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-karlovarsky-kraj/

 

ŠKOLA JAKO DRUHÁ RODINA

Online regionální konference pro Královehradecký kraj, 9.6.2021

11:00 – 11:50 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-khk/

 

ROZVOJ PODPŮRNÝCH SÍTÍ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Regionální online konference pro kraj Vysočina, 23.9.2021

09:45 – 10:30 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-vysocina/

 

TENKÁ HRANICE MEZI VZDĚLÁVÁNÍM A SOCIÁLNÍ OBLASTÍ

Regionální online konference pro Liberecký kraj, 21.10.2021

11:40 – 12:20 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-liberecky-kraj/

 

PODPORA ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM – VÝCHODISKA A PRAXE

Regionální online konference pro Zlínský kraj, 11.11.2021

11:00 – 11:50 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-zlinsky-kraj/

 

PREVENCE VÝCHOVNÝCH OBTÍŽÍ A VZNIKU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

Regionální online konference pro Pardubický kraj, 25.11.2021

10:30 – 11:00 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-pardubicky-kraj/

 

Záznam z webináře: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

Záznam z webináře: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině začal ČOSIV připravovat materiály a další aktivity, které mohou pomoci dětem, rodičům a učitelům zvládnout krizovou situaci.Dalším počinem je nabídka webináře, který ČOSIV připravil ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR.

Webinář s názvem: STRACH Z VÁLKY – Jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid proběhl ZDARMA ve čtvrtek 10. 3. 2022 v čase 14:0016:00.

Co se ze záznamu webináře dozvíte?

 • Bojí se děti toho, co my?
 • Jaké mohou být vnější projevy strachu v chování dětí?
 • Kolik pozornosti tématu dát?
 • Jak mluvit o těžkých, nepříznivých tématech a jak poté pracovat se sebou?
 • Co nás vrací ke klidu?

KDE: Webinář můžete zhlédnout na tomto odkazu.

LEKTORKA:

Mgr. Kristýna Farkašová

  • Třetím rokem absolvuje odborný výcvik v oblasti podpory duševního zdraví dětí a pedagogů, který poskytuje ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet;
  • je lektorka, terapeutka, krizová interventka;
  • pracuje s lidmi v krajních životních situacích i s těmi, co se touží dále rozvíjet;
  • absolvovala 5letý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii;
  • je certifikována např. v poradenství pro pozůstalé, v telefonické krizové intervenci či v práci s traumatizovanými klienty;
  • má bohatou praxi z oblasti sociální péče a služeb – přímá péče, zavádění standardů kvality, práce pro hospicové občanské sdružení Cesty domů;
  • přispívá na blog Laskavá všednost a s kolegou tvoří podcast Hovorna.
Záznam webináře: Jak s dětmi mluvit o válce

Záznam webináře: Jak s dětmi mluvit o válce

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání se v souvislosti s děním na Ukrajině rozhodla uspořádat webinář s názvem: Jak s dětmi mluvit o válce.

Webinář proběhl ZDARMA v pondělí 7. 3. 2022 na platformě ZOOM od 21:00 hodin.

Lektoři:

 • Táňa Mančíková
 • Michal Kniha

Webinář řeší:

 • Jak reagovat v nastalé situaci a jak s dětmi vést rozhovor?
 • Jaké zásady bychom měli dodržovat při krizové komunikaci s dětmi?

Zde je možné zhlédnout záznam webináře: