FAQ – pro poradenská zařízení

domů / FAQ – pro poradenská zařízení

Jak bude vypadat spolupráce s poradenským zařízením v případě řešení žáků s potřebou podpůrných opatření?

Pokud bude třeba poskytnout dítěti podpůrná opatření 2. až 5. stupně,  ředitel školy určí konkrétního pracovníka školy (např. třídního učitele, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga) pro spolupráci s poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem). Pokud mělo dítě zpracovaný plán pedagogické podpory, pověřený pracovník ho předá poradenskému zařízení (může ho předat osobně, poštou nebo oscanovat a poslat emailem). Poradenské zařízení bude před doporučením konkrétních podpůrných opatření komunikovat s pověřeným pracovníkem školy. Poradenské zařízení má právo vyžádat si informace o dosavadním průběhu vzdělávání dítěte (zejména údaje ze školní matriky). Poradenští pracovníci se také budou dotazovat na možnosti zajištění podpůrných opatření (např. možnost sehnat speciálního pedagoga pro reedukace apod.) a také na to, jaká podpůrná opatření už škola poskytuje jiným dětem (např. zda ve škole už působí asistent pedagoga a pokud ano, jaký má úvazek apod.). Před vydáním doporučení pracovníci poradenského zařízení seznámí prověřeného pracovníka školy s výčtem podpůrných opatření, která budou stanovena v doporučení.

V případě, že postup poradenského zařízení nebude zahrnovat konzultaci se školou, nebo se v doporučení objeví opatření, která nebyla se školou předem projednána apod., může se škola do 30 dnů obrátit na revizní orgán (Národní ústav pro vzdělávání), který postup poradenského zařízení prošetří.

Objektivní informace pro přehled o nových změnách

Pro získání informací o problematice úpravy očekávaných výstupů ze vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením doporučujeme prostudování pracovní verze upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je zveřejněn ZDE.

Vyhlášku 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných upravující nová pravidla pro poskytování podpůrných opatření ve školách naleznete např. ZDE.

Informace o tom, kde a jakou formou a v jakých počtech jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením naleznete v analýze zveřejněné ZDE.