o nás

domů / o nás
ČOSIV
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.
O CO USILUJEME?
Usilujeme o to, aby cílem vzdělávání byl maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte, pokud možno v přirozené vrstevnické skupině. Podporujeme systémové změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání. Usilujeme o to, aby každá škola měla podmínky pro vzdělávání všech dětí ze své spádové oblasti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí mimořádně nadaných. Podporujeme také konkrétní školy při zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků s různou mírou vzdělávacích potřeb i rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při hledání vhodných forem podpory jejich dětí.
NÁŠ CÍL?
Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.

Česká odborná společnost pro inluzivní vzdělávání, z.s.

Krásný život 286,

Stará Huť 262 02


IČO: 22891706


č.ú.: 249121131/0300

info@cosiv.cz


www.cosiv.cz


facebook.com/o.s.cosiv

napište nám